بایگانی برچسب ها: جوهری

رئیس فدراسیون پهلوانی به عیادت کهن کسوت زورخانه ای رفت

رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی و نایب رییس فدراسیون به عیادت محمد محمودی نراقی (کهن کسوت ورزش‌های زورخانه‌ای) رفتند. مجتبی جوهری،  رئیس فدراسیون بین ورزش‌های زورخانه‌‍ای و کشتی پهلوانی به همراه سیدعبدالله سجادی نایب فدراسیون  با حضور در منزل محمد محمودی از این کهن کسوت ورزش‌های زورخانه عیادت کردند. مجتبی جوهری و سیدعبدالله […]

ورزشی

<script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script> <script>eRasaneh_Trustseal(86051, false);</script>