بایگانی برچسب ها: تفکرکردن

در روزهایی کرونایی کمی تفکر کن

در روزهای کرونایی بیائیم بیشتر تفکر کنیم . اگر فکرمان و ذهن مان را درست کنیم دیگر هیچ چیز را بد نمی دانیم . وقتی خودمان تک به تک مثبت اندیش باشیم جز خوبی به هیچ چیز دیگر فکر نخواهیم کرد (از دیدگاه خودمان) و جهان را اگر هر چقدر هم که بد باشد خوب […]

ورزشی

<script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script> <script>eRasaneh_Trustseal(86051, false);</script>