بایگانی برچسب ها: بابل

کریمی از سفر رخصتی ها به بابل خبر داد

حمید کریمی مدیر داخلی نشریات رخصت پهلوان و خط پایان از سفر اعضای این نشریات و تنی چند از هنرمندان و ورزشکاران به شهر بابل خبر داد .وی در همین رابطه گفت : با توجه به دعوتهای مکرر رئیس هیات پهلوانی بابل بزودی تیم ورزشی و هنری رخصت پهلوان سفر یک روزه ای را به […]

ورزشی

<script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script> <script>eRasaneh_Trustseal(86051, false);</script>