بایگانی برچسب ها: جوانمردی

احیاء ورزش زورخانه، گذر ایام را طلب می کند

تاریخ گواه است که ملت در طول قرن‌های زیاد نسبت به ورزش و ورزشکاران توجه بیشتری داشتند که با توجه به مناسبت‌های مختلف نگاه ویژه‌ای به آن دارند. ایجادکننده این مناسبت‌ها البته فیلسوفان و دانشمندانی بودند که با این یا آن اصول، شکلهای مختلف ورزش را انکشاف و تکامل می‌دادند. فیلسوفان بازی‌های المپیک را ایجاد […]

جوانمردی هست و پهلوانان هنوز زنده اند

شاید سخن گفتن از مردمانی که دلشان به مهر مردم گره خورده ، شادی شان ، شادی یتیمان و غصه شان ، غم ضعفا است، در عصر اینترنت، ماشین و آهن کمی باور نکردنی باشد اما واقعیت این است که هنوز هستند کسانی که سر بر بالین به راحتی نمی گذارند مگراینکه اطمینان حاصل کنند […]

ورزشی

<script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script> <script>eRasaneh_Trustseal(86051, false);</script>