بایگانی برچسب ها: حامی ورزش پهلوانی

ابراهیم : فاصله بین دارا و ندار را برداریم

خیر و حامی ورزش پهلوانی به خبرنگار رخصت پهلوان آنلاین گفت :مهربانی سخت نیست، کمک کردن دشوار نیست، فاصله ها هم آنقدرها هم که فکر می‌کنیم دور نیستند، فقط کافیست کمی پنجره اتاقمان را باز کنیم و به اندازه یک نفس کشیدن از حال همسایه هایمان باخبر شویم. حاج منصور ابراهیم افزود : بگذار باران […]

ورزشی

<script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script> <script>eRasaneh_Trustseal(86051, false);</script>