بایگانی برچسب ها: دبیر

برگزاری جلسه رتبه بندی هیات پهلوانی

اولین جلسه رتبه بندی ورزشکاران و مرشدان با حضور دبیر هیئت ، مسئولین کمیته رتبه بندی تهران و شهرستان ها برگزار گردید . در این جلسه جزئیات آیین نامه رتبه بندی مطرح و در این خصوص بین حضاری که در جلسه حضور داشتند بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تمامی اقدامات در این مورد […]

ورزشی

<script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script> <script>eRasaneh_Trustseal(86051, false);</script>