بایگانی برچسب ها: زورخانه ، باستانی ،

فلسفه ورزش باستانی

آریایی ها در زمان ورود به ایران این حرکات ورزشی را توسط بومیان و اقوام اولیه ایرانی به درستی فرا گرفتن تا جایی که نقش این حرکات ورزشی را در پیروزیهای خود به ویژه در دوران هخامنشیان مشاهده کردند. اما این حرکات ورزشی چه بودند که ورزشکاران آن از بهترین سربازان بودند: ۱ ـ میل […]

ورزشی

<script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script> <script>eRasaneh_Trustseal(86051, false);</script>