بایگانی برچسب ها: عباس شیرخدا

عباس شیرخدا : رخصت پهلوان به ورزش پهلوانی عزت بخشید

مرشد کهن کسوت کشورمان با اشاره به اینکه ورزش پهلوانی نیازمند حمایت همه جانبه است ، گفت : رخصت پهلوان تنها نشریه ورزش زورخانه ای است که به این رشته عزت بخشیده و در واقع شناسنامه این ورزش دیرینه است. مرشد عباس شیرخدا در حاشیه مراسم ورزش پهلوانی در زورخانه شهدای فرحزاد با زنده نگاه […]

ورزشی

<script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script> <script>eRasaneh_Trustseal(86051, false);</script>