بایگانی برچسب ها: غلامرضا اصانلو

هنرمندان در زورخانه امیرالمومنین رامسر

صاحب امتیاز و مدیرمسئول تنها نشریه ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای به همراه هنرمندان نام آشنای سینما و تلویزیون از تنها زورخانه شهرستان رامسر بازدید به عمل آوردند. به گزارش خبرنگار رخصت پهلوان آنلاین ، محمد کریمی صاحب امتیاز هفته نامه رخصت پهلوان به همراه غلامرضا اصانلو بازیگر نام آشنای تلویزیون و اسدالله یکتا بزرگ مرد […]

ورزشی

<script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script> <script>eRasaneh_Trustseal(86051, false);</script>