بایگانی برچسب ها: مدیرداخلی

کریمی از سفر دوباره رخصتی ها و عوامل فیلم فرشته مزاحم به رفسنجان خبر داد

حمید کریمی مدیر داخلی نشریات رخصت پهلوان و خط پایان از سفر اعضای این نشریات و تنی چند از هنرمندان و ورزشکاران به شهررفسنجان خبر داد .وی در همین رابطه گفت :اعضای این نشریه قرار است در این سفر ضمن دیدار با اهالی زورخانه برای عقد قرارداد ساخت فیلم فرشته مزاحم با رئیس ارشاد رفسنجان […]

ورزشی

<script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script> <script>eRasaneh_Trustseal(86051, false);</script>