بایگانی برچسب ها: ونکی

پرچم ورزش زورخانه ای را برزمین نخواهیم گذاشت

عالمی از بزرگان دین می گفت، انسان پس از مرگ همه چیز خود را از دست می‌دهد و فقط سه چیز باقیات الصالحات برایش می‌ماند که یکی از آن ها فرزند صالح است. بعد از فوت حسین ونکی ، سپهر و سهیراد پسران ایشان تصمیم دارند مشعل پر فروغ زورخانه ده ونک را روشن نگه […]

ورزشی

<script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script> <script>eRasaneh_Trustseal(86051, false);</script>