بایگانی برچسب ها: کارشناس ورزش زورخانه ای

صاحب امتیاز رخصت پهلوان :مبنای ورزش زورخانه ای احترام و ارزش گذاری به نوع بشر است

صاحب امتیاز و مدیر مسوول هفته نامه رخصت پهلوان با اشاره به اینکه ورزش زورخانه ای ورزشی برگرفته از اخلاق، فرهنگ، ادبیات و هنر و کاملا ارزشی است، گفت: در توسعه این ورزش می توانیم از ابعاد مختلف این رشته ورزشی بهره بگیریم. او با اشاره به تاکید اخلاقیات درآموزه های ورزش ملی کشورمان اظهار داشت :مبنا و اساس ورزش زورخانه ای احترام به دیگران و ارزش گذاری به نوع بشر و ایجاد فضای امن برای زندگی است.

ورزشی

<script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script> <script>eRasaneh_Trustseal(86051, false);</script>