بایگانی برچسب ها: کاووسی

دولت جاوید یافت هر که نکونام زیست

اندوه ناشی از فقدان بزرگانی که شکوه شخصیت آنان در طی سال های متمادی سایه گستر جامعه ی ما بوده، بسی سنگین و طاقت فرساست و چنین ضایعه ای برای مردمی که در سیمای پاکان و نیکوکاران، تفسیر نشانه های روشنی و راستی را به تماشا نشسته اند ، بسی گران تر و غمبارتر است. […]

ورزشی

<script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script> <script>eRasaneh_Trustseal(86051, false);</script>