آداب و رسوم زورخانه

۱) هرکس وارد زورخانه شده و یا از آن خارج می گردد، ورزشکار باشد یا نه، نسبت به او اداء احترام می شود. اگر ورزشکار باشد، مرشد به او فقط خوش آمد می گوید و اگر تازه کار باشد و مبتدی، فقط’ صفا آوردید…’ یا ‘صفای قدم…’. برای نوچگان و نوخاستگان ضمن گفتن جملات، از حضار صلوات نیز طلب می کند.برای پیشکسوتان و بعضی از شیرینکاران، هنگام دخول و خروج علاوه بر مسائل و آداب مذکور، ضرب را نیز با آهنگ خاصی به صدا در می آورد. همینطور برای پهلوانان و پیشکسوتان که سابقه قهرمانی دارند، علاوه بر ضرب، زنگ را هم با آهنگ خاص صدا می دهد و بدین وسیله بالاترین درجه احترام را نسبت به ایشان روا می دارد. به این اشخاص، صاحب زنگ و ضرب می گویند.
برای دارا شدن عنوان فوق لازم است پهلوانی شخص، مورد تایید پیران و پهلوانان قرار گیرد.
۲) هنگام ورود به گود، زمین ادب را بوسه می زنند.

۳) کنار ‘سردم’ نشستن، خاص پهلوانان و پیشکسوتان است.
۴) میاندار قبل از شروع به ورزش، از بزرگترها رخصت می خواهد.
۵) استفاده از وسایل ورزشی (غیر از کباده) از بزرگترها آغاز می شود.
۶) ورزشکار هنگام ورود به گود، باید پاک باشد.
۷) اجازه گرفتن از میاندار هنگام خروج از گود الزامی است.
۸) انجام عملیات بر خلاف میاندار و یا بی حرکت ماندن نسبت به میاندار، بی احترامی است.
۹) چرخیدن از کوچکترها شروع شده و به بزرگترها ختم می گردد.
۱۰) ختم ورزش را میاندار با اجازه خواستن از بزرگترها اعلام می نماید.
۱۱) ضمن دعا کردن اگر کسی صحبت کند و یا از گود خارج شود، نسبت به دعاگو و ورزشکاران آن گود بی احترامی کرده است و خطا محسوب می گردد. این عمل، جنب فتوت نام دارد.
۱۲) در گذشته ورود افراد جوانتر از ۱۸ تا ۱۹ سال در گود ممنوع بود. در دوران قدیم کسی می توانست وارد گود شود که شانه در ریشش بند شود.
۱۳) تشویق ورزشکار هنگام ورزش خصوصا’ وقت چرخیدن و میل بازی از وظایف مرشد است و گاهی میاندار و پیشکسوتان نیز در این کار با او همراهی می کنند، البته با ذکر صلوات.
۱۴) ورود با کفش به گود ممنوع است.
۱۵) داخل گود و روبروی سردم محل ورود ورزشکاران به گود است که پایین ترین نقطه گود نیز هست. بالاترین محل گود، جنب یا زیر سردم است.
۱۶) ورزشکاران به ترتیب سوابق ورزشی از پایین به بالا می ایستند غیر از سادات که اگر مبتدی هم باشند، بالا دست قرار می گیرند و بعد از همه می چرخند.
۱۷) کباده زدن از کوچکترها شروع شده و به ترتیب به بزرگتران و سادات ختم می شود.
۱۸) ورزش کردن بدون لنگ یا تنکه ممنوع است.
۱۹) اگر کوچکتری بخواهد بعنوان تمرین با یک پیشکسوت یا پهلوان کشتی بگیرد، هنگام فرو کوفتن زانو می زند، یعنی حریف را به استادی قبول دارد.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ورزشی

<script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script> <script>eRasaneh_Trustseal(86051, false);</script>