انتصاب یک کرمانی در کمیته فنی فدراسیون ورزش های زورخانه ای

طی آیینی، مهرعلی باران چشمه سرپرست فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، حکم مسئولیت مجید حسین نژاد عضو کرمانی کمیته فنی فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی را اعطا کرد.

مجید حسین نژاد از پیشکسوتان کرمانی ورزش زورخانه ای و هنر مرشدی است که سالها با فدراسیون در کمیته های مربیان زورخانه ای، داوران زورخانه ای و فنی زورخانه ای همکاری داشته است.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ورزشی