بایگانی برچسب ها: سرپرست.

سرپرست : از زورخانه ها حفاظت کنیم

سرپرست رئیس پیشین هیات پهلوانی و زورخانه ای استان تهران با اشاره به حرمت ویژه زورخانه ها در نزد مردم و باور جامعه نسبت به ورزش باستانی گفت: زورخانه ای ها نقش بسیار مهمی در اعتلای جایگاه زورخانه ها ایفاء می کنند . سرپرست در گفت وگو با خبرنگار رخصت پهلوان آنلاین به برخی از […]

ورزشی

<script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script> <script>eRasaneh_Trustseal(86051, false);</script>