بایگانی برچسب ها: پهلوانان

پهلوانان بدون مدال هنوز هستند

امنیت واژه غریبی است که وجودش تنها در زمان عدمش درک می شود، مانند هوا برای تنفس. مثل بال برای پرواز. نزدیک به شش سال است با تمام وجود امنیت را در بودنتان حس می کنیم ، مردانی که سالها انسانیت را معنا می کنند و در زمانه ای که همه به فکر خود هستند، […]

کشتی پهلوانی ورزشی دیرینه در ایران

کشتی پهلوانی و کشتی از قدیمی ترین ورزش ها در ایران بوده است که در طی قرن ها در فرهنگ ایران تنیده شده است. در ایران باستان از کشتی و حرفه پهلوانی و جنگاوری به عنوان نظام وظیفه عمومی نام برده اند که استادانی در سپاه وجود داشته و جوانان را تعلیم می داده اند.جنگ […]

آخرین دیدگاه‌ها

ورزشی

<script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script> <script>eRasaneh_Trustseal(86051, false);</script>