محسن مرادی دولابی در گفتگوی اختصاصی با رخصت پهلوان آنلاین : باید نسل جوان از بزرگان ورزش الگو برداری کنند

محسن مرادی

مهندس محسن مرادی دولابی در گفتگو با خبرنگار رخصت پهلوان آنلاین گفت: تجربه ثابت کرده است که راز ماندگاری در میان مردم، نه پول است، نه قدرت و نه زور بازو ، بلکه نام خوش تنها با اخلاق خوش و مردمداری باقی می ماند و تختی با تمام توانمندی هایش و با تمام عناوین جهانی که کسب کرده بود برای اینکه همانند مردم عادی رفتار می کرد و می زیست نامش برای همیشه در تاریخ حک شد.
وی ادامه داد: او هرآنچه داشت بین خود و مردم تقسیم می کرد و هیچ گاه خود را با قدرت و پول و مقام از مردم دور نساخت . جایی زندگی کرد که با مردم پیوند داشته باشد و خود را درکاخ های مجلل و ماشین های آخرین مدل محصور نکرد.


مهندس محسن مرادی دولابی خیر و حامی ورزش در گفتگوی اختصاصی با رخصت آنلاین افزود: : متاسفانه در جامعه امروزی این مسائل بسیار کم رنگ شده است و ورزشکاران حرفه ای بیشتر به موقعیت و مقام
می اندیشند تا مسائل اجتماعی. بسیاری از این افراد تا به نام و نانی می رسند، فراموش می کنند که چه کسانی آنها را به اوج رسانیده است، برای همین است که با پایان دوران قهرمانی نامشان از حافظه تاریخ و مردم پاک می شود.
پیشکسوت کشتی ادامه می دهد: باید نسل جوان از این بزرگان الگو برداری کنند . از آنها بیاموزند و بدانندورزشکاری را می توان موفق نامید که در عرصه نبرد با نفس پیروز میدان باشد و گرنه هرکس می تواند با کمی تمرین و ممارست صاحب مقام و مدال شود.

مهندس حاج محسن مرادی دولابی نقش رسانه های را در معرفی ابعاد شخصیتی جهان پهلوان تختی بسیار مهم دانست و گفت: اینکه تنها یک روز گردهم بیاییم و از فقدان این بزرگ مرد تاریخ ورزش ایران اظهار تاسف کنیم کافی نیست بلکه باید در رسانه هایمان علت نامدار شدن این عزیزان را تشریح کنیم .

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین دیدگاه‌ها

ورزشی

<script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script> <script>eRasaneh_Trustseal(86051, false);</script>