مسابقات انتخابی هنرهای فردی و تیمی زورخانه‌ای وکشتی پهلوانی استان اصفهان برگزار شد

مسابقات انتخابی هنرهای فردی و تیمی زورخانه‌ای وکشتی پهلوانی استان اصفهان هفته گذشته برگزار شد.
در این دوره از مسابقات که در شهر شاپورآباد شهرستان برخوار و سالن پوریای ولی اصفهان برگزار شد نتایج به شرح ذیل می باشد:
نفرات برتر هنرهای فردی و تیمی زورخانه‌ای در شاپورآباد:
سنگ:
وزن اول: ۱-محمدهادی قائمی (آران و بیدگل)، ۲-هانی پریشانی (خمینی شهر) ۳-محمدسعید ذوالفقاری (دهاقان)
وزن سوم: ۱-محمدحسین گلشیرازی (اصفهان)، ۲-امیرمحمد خاکسار (خمینی شهر)

کباده:
وزن سوم: ۱-صالح رضاحاجی (آران و بیدگل)، ۲- حامد مرادیان (اصفهان) و ۳-عارف موذنی (لنجان)

میل بازی:
وزن اول: ۱- سپهر الله‌یورتی(اصفهان) ۲-محمدامین گشول(اصفهان)
وزن دوم: ۱-مهدی لطف‌آبادی (آران و بیدگل)، ۲- سامان الله‌یورتی (اصفهان) ۳-محمدصادق امیدی (کاشان)
وزن سوم: ۱- عارف موذنی (لنجان) ۲-عباس قربانی(برخوار)

چرخ چمنی:
وزن اول: محمدصادق هادیپور(اصفهان)
وزن دوم: ۱-سعید حاج‌محمودی (خمینی شهر)، ۲-صادق سبحانی (نجف‌آباد)، ۳-علی غفاریان(لنجان)

چرخ تیز:
وزن اول: ۱-محمدصادق هادیپور (اصفهان) ، ۲-مهدی زارعی(لنجان)
وزن دوم: ۱- صادق سبحانی (نجف‌آباد)، ۲- سعید حاج‌محمودی (خمینی شهر) ۳-علی غفاریان (لنجان)

نفرات برتر مسابقات کشتی پهلوانی:
وزن -۶۰ کیلوگرم:۱-حامد یزدانی (اصفهان)، ۲-محمدرضا حیدری (شاهین شهر)، ۳-محمدجواد بیتار(لنجان)
وزن ۶۰ تا ۷۰ کیلوگرم: ۱-کیارش ذاکری (اصفهان) ۲-علی رعیت (کاشان) ۳-محمد آتش برگ (اصفهان)
وزن ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرم: ۱-محمدعلی عامری (اردستان) ۲-متین منتظری (اصفهان) ۳- ابوالفضل آتش برگ (اصفهان)
وزن ۸۰ تا ۹۰ کیلوگرم: ۱-امیرمحمد سعادت (اصفهان) ۲-محمدطاهر شیران (اصفهان) ۳-علیرضا مشهدی (اصفهان)
وزن ۹۰+ کیلوگرم: مهدی طاهری (اصفهان) ۲-پرهام بابایی (شاهین شهر) ۳-حسن خسروی(اصفهان)
گفتنی است در این مراسم ریاست اداره ورزش وجوانان شهرستان برخوار ، ریاست هیات ورزشهای زورخانه ای وکشتی پهلوانی شهرستان برخوار و تعدادی از مسئولین کمیته های مربوطه و جمعی از پیشکسوتان و عوامل اجرائی حضور داشتند .

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ورزشی

<script src="https://trustseal.e-rasaneh.ir/trustseal.js"></script> <script>eRasaneh_Trustseal(86051, false);</script>